woensdag 29 oktober 2008

inburgeringscursus brabants

Voor degenen die na een jaar Brabant nog met mij willen praten... hier een korte lijst met vertalingen voor ingewikkelde zinnen. 'Wij' brabo's hebben weining woorden nodig :-).
* Dit behoort tot de mogelijkheden.
* Da ken.

* Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden.
* Ge wit noit nie.

* Zou u dat eens willen herhalen?
* Wa?

* Zulks ben ik geenszins van plan.
* Da den’k toch nie.

* Ligt dat in de lijn der verwachtingen?
* Zou da?

* Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden.
* Hendig zat.

* Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren.
* Da’s sund.

* Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste.
* Wa zedde nou?

* Deze informatie is geheel nieuw voor mij. * Daor wit ’k niks van.
* Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?
* Meude gaai da wel?

* Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening.
* Das nie!

* Het leven van een Brabander gaat niet over rozen.
* Tis wa.

Overigens valt er nog veel in te burgeren. Ik heb na een jaar nog steeds geen spontaan HOUDOE! mijn strot uit gekregen.

woensdag 22 oktober 2008

3 maal 3 is ... hé daar kruipt een spinnetje

En dan gaat je zoon niet helemaal lekker mee op school, en dan kan er vanalles aan de hand zijn...
De diagnose is makkelijk te stellen...
Laat ze maar een liedje zingen!


Drie maal drie is 9, ieder zingt zijn eigen...

Dyscalculie-lied

3 maal 3 is... ehhhhh... 6?
...7? ...33? ...9? ...12?
Ieder zingt z'n eigen lied
Als ik dit niet tellen kan
Dan zing ik lekker niet!

Dyslexie-lied

Dire maal dire si ngeen
Ieedr zgnit z'n egein leid
Deir mala dier is neeng
Ki sanp dti leidej neit!

Klassiek Autisme-lied
Drie maal drie is negen
Ik zing hier mijn eigen lied
Zing ik dan door alles heen
Dan merk ik dat toch niet!

ODD-lied
Drie maal drie is zeven
Ik vind dit een heel stom lied
Als je wilt dat ik dit zing
Dan zing ik het dus niet!

ADHD-lied
DRIE MAAL DRIE IS NEEEEEEGEEEEEEN!!!
IEDER SCHREEUWT Z'N EIGEN LIED!!!
IK ZING DIT LIED WEL HONDERD KEER!!!
WANT STOPPEN KAN IK NIET!!!

ADD-lied
Drie maal dr... hé, een vogel!
Zingen? ...o ja. Drie maal drie is negen
Ieder... mooi weer buiten zeg!
Wat? O ja. Ieder zingt z'n eigen lied
Drie maal... ehhhh... Wat deed ik hier ook al weer?

Asperger-lied
312 maal 3754 is 1171248
Ik maak wel mijn eigen lied
Want ik ben wel heel erg slim
Maar mensen snap ik niet

Gilles de la Tourette-lied
Drie maal drie is negen
Ieder tic ieder zingt z'n eigen tic eigen tic eigen lied
Als ik nu maar heel snel zing
Dan scheld ik misschien @#$%@#$$ niet
Oeps... Te laat tic laat tic laat...

Uit: Storm in mijn hoofd; Drie maal drie